Nowa szkoła

To nauczyciel przy tablicy ma moc dokonania realnych zmian w szkole!

Książka napisana przez niesamowitą nauczycielkę, działaczkę na rzecz rozwoju polskiej szkoły, która startując z pozycji „nauczyciela pruskiego”, stała się „nauczycielem empatycznym”. Autorka przedstawia historię osobistej transformacji i tworzenia nowego warsztatu nauczyciela.

Analizuje poszczególne narzędzia pracy i zasady panujące w szkole – ocenianie ucznia, sprawdziany i klasówki, zadania domowe, spotkania z rodzicami, dynamikę lekcji, pracę indywidualną i grupową uczniów. Każdemu z tych szkolnych narzędzi nadaje inny sens i kształt, tworząc de facto nową szkołę.

Pokazuje swoim przykładem i doświadczeniem, jak stać się nauczycielem na miarę XXI wieku i tworzyć warunki do efektywnej nauki. Odnaleźć satysfakcję z pracy oraz zbudować wzajemny szacunek w relacji uczeń–nauczyciel–rodzic.

Autorka:

Anna Szulc – nauczycielka matematyki, wychowawczyni w Liceum w Zduńskiej Woli. Mediatorka społeczna, tutorka. Laureatka konkursu Nauczyciel Mediator w 2016 r. Pomysłodawczyni i organizatorka Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA. W swojej pracy wykorzystuje metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii. Uczestniczka ruchu oddolnych działań „Szkoły w Drodze” mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Prywatnie żona, matka trójki dorosłych dzieci, babcia.

Książkę można kupić w Księgarni Natuli:

Nowa szkoła | Anna Szulc